Aktuality

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva, pod záštitou Dr.h.c. mult. prof. Ing. Frantisek Trebuna, CSc., dekana Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a v spolupráci s Českou spoločnosťou pre mechaniku, organizovala v poradí už 55. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Experimentální analýza napětí - EAN 2017. Konferencia sa konala v malebnom prostredí Vysokých Tatier v Novom Smokovci v termíne od 29.5.2017 do 1.6.2017. Zúčastnilo sa jej vyše 100 delegátov prevažne z Česka, Slovenska, Poľska a Nemecka. Organizátori pre účastníkov pripravili bohatý sprievodný program, ktorého súčasťou bola súťaž mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov, výlet lanovkou na Skalnaté pleso a samozrejme spoločenský večer, ktorý spríjemňovala slovenská ľudová muzika. Internetová stránka konferencie: ean2017.kamasi.sk

ean2017
ean2017
ean2017
ean2017
ean2017
ean2017
ean2017
ean2017
ean2017
ean2017

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam