Aktuality

Dňa 10.5.2017 sa konalo fakultné kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnostiŠVOČ 2017, na ktorom našu katedru v sekcii „Konštrukčné a procesné inžinierstvo“ zastupovali 4 študenti Aplikovanej mechaniky: Bc. Juraj Kovaľ, Bc. Jakub Jacko, Bc. Adam Kaľavský a Bc. Roman Gábik. V tejto sekcii bolo prezentovaných celkovo 13 študentských prác, z ktorých odborná porota vybrala a ocenila tri najlepšie práce. Prvé dve miesta v rebríčku obsadili práve naši študenti!

Na druhom mieste skončil Bc. Jakub Jacko s prácou „Vytvorenie matematického modelu impaktoru detskej hlavy a ladenie odozvy pri náraze do voľného plechu na tuhom ráme“, ktorá vychádzala z diplomovej práce zadanej spoločnosťou Škoda-Auto, a.s..

Na prvom mieste skončila práca Bc. Juraja Kovaľa s názvom „Znižovanie hluku a kmitania odvetrávacieho systému s využitím numerickej akustickej analýzy“, ktorú pre študenta vypísala spoločnosť B/S/H/ Drives and Pumps, s.r.o.. Táto práca zároveň získala cenu Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností za najlepšiu prácu ŠVOČ v akademickom roku 2016/2017. Cenu odovzdal prof. Ing. Peter Demeč, CSc. - predseda klubu Slovenskej asociácie strojných inžinierov (SASI) pri SjF TUKE ako jednej z členských organizácií zväzu. Pripomíname, že cenu ZSVTS získali študenti našej katedry už tretí rok za sebou!

Obom víťazom srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších pracovných i študijných úspechov.

svoc2017a
svoc2017b
svoc2017c
svoc2017d

Foto: www.sjf.tuke.sk

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam