Aktuality

Posledný aprílový týždeň sme sa so študentami Aplikovanej mechaniky, Strojného inžinierstva a Mechatroniky zúčastnili každoročnej exkurzie do sveta automobilového priemyslu. V priebehu štyroch dní sme navštívili závod Matador vo Vrábľoch, Vývojové centrum spoločnosti Škoda-Auto, závod Škoda a Múzeum Škoda v Mladej Boleslavi, firmu Aufeer Design a nakoniec závod a múzeum Tatry v Kopřivnici. Program bol tradične bohatý. Videli sme mnoho zaujímavých vecí tykajúcich sa vývoja a výroby osobných a nákladných automobilov a detailne sa oboznámili s prácou dizajnérov, štrakerov, konštruktérov, technológov a výpočtárov. Študenti, ktorí sa zapojili do riešenia projektu Disk, dokázali, že o kvalitných študentov na našej fakulte núdza nie je. Aj keď počasie nám veľmi neprialo, domov sme sa vrátili plní nových zážitkov i cenných poznatkov.

exkurzia2017-1

exkurzia2017-2

Foto: doc. Ing. Michal Fabian, CSc.

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam