Aktuality

Strojnícka fakulta TU v Košiciach Vás pozýva na Dni otvorených dverí, ktoré sa budú konať 10. a 11. februára 2017 v čase od 9.00 do 15.00 hod v priestoroch fakulty. Akcia je určená pre záujemcov o štúdium na našej fakulte, ale aj pre ich rodičov. Návštevníci si budú môcť prezrieť laboratória a počítačové učebne a získať informácie o možnostiach štúdia v jednotlivých študijných programoch. Bližšie informácie na www.sjf.tuke.sk/dod

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam