Aktuality

Volby do ASVoľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Strojníckej fakulty TU v Košiciach za volebný obvod č. 9 (Ústav konštrukčného a procesného inžinierstva, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva) sa budú konať dňa 27.10.2016 (štvrtok) v čase od 9:00 do 12:00 v zasadacej miestnosti č. 427B.

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam