Aktuality

Q 400Metóda digitálnej obrazovej korelácie patrí k relatívne mladým metódam experimentálnej mechaniky. Ide o optickú metódu, ktorá na meranie posunutí a pomerných deformácií v priestore využíva precízne digitálne videokamery. Naša katedra disponuje dvomi meracími zariadeniami Q-400 a Q-450 od firmy Dantec Dynamics, ktoré sú súčasťou Laboratória moderných optických metód. Tieto korelačné systémy využívame pri skúmaní materiálových vlastností, pri deformačnej analýze konštrukčných prvkov, pri analýze kmitania alebo pri určovaní modálnych parametrov mechanických štruktúr. V katedrovej videogalérii nájdeš video, ktoré zachytáva prípravu a priebeh merania deformácie cyklistickej prilby pri pádovej skúške. Video si môžeš pozrieť tu.

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam