Aktuality

V rámci fakultného kola ŠVOČ 2016 získal autorský kolektív študentov št. programu Aplikovaná mechanika v zložení Bc. Martin Kučinský, Bc. Zuzana Polónyová a Bc. Juraj Kovaľ cenu Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností za najlepšiu študentskú vedeckú prácu v akademickom roku 2015/2016. Cenu študentom odovzdal prof. Ing. Peter Demeč, CSc. - predseda klubu Slovenskej asociácie strojných inžinierov (SASI) pri SjF TUKE ako jednej z členských organizácií zväzu. Študenti sa vo svojej práci venovali konštrukčnému návrhu a pevnostnej kontrole aero-disku osobného automobilu Škoda Superb. Víťazom srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších pracovných i študijných úspechov.

svoc2016a  svoc2016b

svoc2016c  svoc2016d

Zdroj: www.sjf.tuke.sk

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam