Aktuality

V rámci pravidelných seminárov Katedry aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva sa dňa 2.3.2016 o 13:00 hod. bude v miestnosti 417B konať prednáška na tému: "A general model for various cohesive frictional contacts". Prednášať bude doc. Ing. Roman Vodička, PhD. z Katedry aplikovanej matematiky, SvF, TUKE.

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam