Home
novinky
zamestnanci
konzultacie
pisomky
vzorce
predmety
tuke sjf2 mais mail2 telefon stravovanie uk

Novinky

 • Postup pri odovzdávaní domácich zadaní 31. 05. 2020

  Read More ...

 • NOVÉ Usmernenia k výučbe predmetov zabezpečovaných KAMaI V ZS 2020/2021 19. 09. 2020

  Read More ...

 • General instructions for homework assignments 23. 09. 2020

  Read More ...

 • Termíny opravných zápočtových písomiek v ZS 2020/2021 02. 12. 2020

  Read More ...

 • Dates for midterm-tests in WS 2020/2021 02. 12. 2020

  Read More ...

Kontakt