Akademický senát SjF TUKE Vás pozýva dňa 7.11.2014 (piatok) na Imatrikulačný ples, kde sa uskutoční slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov denného štúdia vo všetkých stupňoch. Imatrikuláciou potvrdzujú študenti vstup do Akademickej obce SjF TUKE.

 

Účasť na slávnostnej imatrikulácii je pre študentov prvých ročníkov povinná. Študenti prvých ročníkov sa dostavia o 17:00 hod. Po ukončení oficiálnej časti bude nasledovať spoločenská časť - Imatrikulačný ples.

 

ples 2014con