E-zápis do 1. ročníka Bc. a Ing. štúdia sa uskutoční v dňoch 12. 07. 2022 – 28. 08. 2022 prostredníctvom informačného systému MAIS.
 
Študent môže zrealizovať zápis na štúdium, ak zaplatil poplatok za zápis a platba je zaevidovaná v informačnom systéme MAIS.

 

Pokyny a informácie k online zápisu študentov 1. ročníka bakalárskeho a inžinierskeho štúdia nájdete na:

 

https://student.tuke.sk/student/detailSpravy/37919589.mais