Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, sa budú konať dňa 27. júna 2022:

 

- obhajoby dizertačnej práce v miestnosti CONSILIUM MAGNUS v priestoroch Dekanátu SjF, Letná 1/9, Košice, 1.poschodie:

 

Ing. Jany Klímovej o 08.00 hod. na tému Výskum a vývoj materiálov na báze magnéziových zliatin pre aditívnu výrobu implantátov

 

Ing. Lukáša Mitríka o 09.30 hod. na tému „Progresívne metódy hodnotenia materiálov pre implantológiu

 

PhDr. Petra Hermela o 11.00 hod. na tému „Intradiskálna parametrizácia biomechanických zákonitostí na driekových platničkách

 

študijný program: elektrotechnika, študijný odbor: biomedicínske inžinierstvo

 

Obhajoby dizertačných prác sú verejné.