Štátne skúšky a obhajoby bakalárskych a diplomových prác sa uskutočnia v termíne od 30. 05. 2022 do 10. 06. 2022 prezenčnou formou.

 

Pokyny a termíny pre štátne skúšky a obhajoby záverečných prác nájdete na web stránke príslušnej katedry a v informačnom systéme MAIS.