sú zverejnené na stránke pre uchádzačov https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/doktorandske/

Zoznam tém je na adrese https://sjf.tuke.sk/uchadzac/wp-content/uploads/2020/02/PhD-temy-2022.pdf