POKYN DEKANA STROJNÍCKEJ FAKULTY TUKE  O UDELENÍ DEKANSKÉHO VOĽNA A PRÁCE Z DOMU

 

U d e ľ u j e m  dekanské voľno


všetkým študentom denného štúdia Strojníckej fakulty
Technickej univerzity v Košiciach
v dňoch 14. apríla a 19. apríla 2022.


Zároveň ukladám všetkým zamestnancom SjF TUKE prácu z domu

v dňoch 14. apríla a 19. apríla 2022.


Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH

dekan

 

Dokument na stiahnutie pdf