Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, sa bude konať dňa 11. februára 2022 o 8.00 hod na Katedre priemyselného a digitálneho inžinierstva SjF, Park Komenského 9, Košice dizertačná skúška:

 

 Ing. Martina Trebuňu na tému „Riadenie kontinuity podniku v ére digitalizácie ”,

 

študijný program: strojárstvo, študijný odbor: priemyselné inžinierstvo

 

Dizertačná skúška sa bude konať podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie. Dizertačná skúška bude zabezpečená v danom termíne, v súlade s platným odborným odporúčaním Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, súvisiacim s vývojom epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19 na Slovensku.