Dňa 27.1.2022 sa konal Národný deň Slovenskej republiky, kde mala pani prezidentka príhovor. Vedenie Technickej univerzity v Košiciach a Strojníckej fakulty malo možnosť byť súčasťou tohto dňa.

 

Prodekan pre inovácie a transfer technológií prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. vystúpil so svojou prednáškou o Metahydridových inováciách.

 

Zároveň využili možnosť osobne reprezentovať Slovenskú republiku, Technickú univerzitu v Košiciach a Strojnícku fakultu. Oboznámili účastníkov o ďalších víziách, nadviazali spolupráce a získali kontakty pre ďalšie multidisciplinárne prepojenia.

 

Ako vystavovatelia predstavili pani prezidentke vodíkový superšportový automobil MH2, ktorý vznikol v spolupráci s Matador Group, vodíkový autobus v spolupráci s Rošero, či dekontaminačné zariadenia, ktorých vývoj a výroba boli späté so spoločnosťou IQ Capital.

 

 Expo SjF 5

 
Expo SjF 6
 
 
Expo SjF MH2

 

Prednaska prof Brestovic

 

Expo SjF 1

 

Expo SjF 2

 

Expo SjF 3

 

Expo SjF 4