Komisia zložená z docentov a profesorov fakulty vyberala za každú sekciu najlepší príspevok a prezentáciu. Keďže boli príspevky mimoriadne vydarené, komisia vybrala 6 najlepších!

Ocenení získavajú diplom a vecné ceny. Blahoželáme!

 

SEKCIA A

Ing. Filip Duda

Ing. Branko Štefanovič

Ing. Laura Lachvajderová

 

SEKCIA B

Ing. Patrik Varga

Ing. Denis Cmorej

Ing. Jozef Brindza

 

Podrobné informácie o konferencií nájdete na stránke https://www.sjf.tuke.sk/NovusScientia/