Výučba na SjF TUKE bude prebiehať v 10. týždni zimného semestra AR 2021/2022, t.j. od 22. 11. 2021 do 26. 11. 2021, dištančne (on-line) v súlade s platným COVID automatom, ktorý stanovuje základné opatrenia počas jednotlivých fáz epidémie.

V prípade zmien v COVID automate a prechode do inej fázy bude priebeh výučby prezenčnou, resp. kombinovanou formou.


Študenti končiacich ročníkov (plne zaočkovaní študenti,  študenti, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní) sa môžu zúčastniť po dohode so svojím vedúcim záverečnej práce na konzultácii, resp. riešení v laboratóriu.