Výučba na SjF TUKE bude prebiehať v 9. týždni zimného semestra AR 2021/2022, t.j. od 15. 11. 2021 do 19. 11. 2021, dištančne (on-line) v súlade s platným COVID automatom, ktorý stanovuje základné opatrenia počas jednotlivých fáz epidémie.

V prípade zmien v COVID automate a prechode do inej fázy bude priebeh výučby prezenčnou, resp. kombinovanou formou.