Kompletné rozvrhy pre akademický rok 2021/2022 budú zverejnené 16.09.2021.