S nadchádzajúcim začiatkom akademického roka bol vydaný Príkaz rektora PR/TUKE/11/21 o opatreniach súvisiacich so zahájením akademického roka 2021/2022.
Jednou z povinností študentov a zamestnancov je oboznámiť sa s COVID AUTOMATOM, ktorý monitoruje vývoj pandémie.
Pre výučbu v priestoroch TUKE pre študentov bol zadefinovaný režim „OTP“ (bod IV.3 citovaného príkazu rektora).
Výučba na SjF TUKE bude prebiehať nasledovne:

 

  • Prednášky – kombinovanou formou (prezenčne, dištančne – podľa rozvrhu),
  • Cvičenia – prezenčnou formou

 

Pre zamestnancov platí režim „OTP“ (bod VI.1 citovaného príkazu rektora).
V prípade zmien v COVID AUTOMATE a prechode do inej fázy bude priebeh výučby upravený.
Prílohy:
Príkaz rektora č. 11/21