Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, sa budú konať dňa 27. augusta 2021:

 

- na Katedre aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva SjF, Letná 1/9, Košice obhajoby dizertačnej práce:

 

Ing. Michala Kicka o 09.30 hod. na tému „Analýza napätí dynamicky zaťažených konštrukčných prvkov využitím optických experimentálnych metód mechaniky

 

Ing. Adama Kaľavského o 11.00 hod. na tému „Analýza vplyvu kmitania na únavovú životnosť konštrukčných prvkov s využitím prostriedkov numerickej mechaniky

študijný program: strojárstvo, študijný odbor: aplikovaná mechanika

 

- na Katedre energetickej techniky SjF, Vysokoškolská 4, Košice obhajoba dizertačnej práce:

 

Ing. Ľubice Bednárovej o 10.00 hod. na tému „Výskum kompresie vodíka využitím metalhydridových materiálov

študijný program: strojárstvo, študijný odbor: energetické stroje a zariadenia

 

Obhajoby dizertačnej práce sa budú konať podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.

Obhajoby dizertačnej práce budú zabezpečené v danom termíne, v súlade s platným odborným odporúčaním Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, súvisiacim

s vývojom epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19 na Slovensku.