Domov

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

Dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH v y h l a s u j e v súlade s § 75, ods. (5) a § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vnútorných predpisov „Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest  výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich zamestnancov na Technickej univerzite v Košiciach“ výberové konanie na obsadenie funkcií riaditeľov ústavov na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach:


- Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky
- Ústav technologického a materiálneho inžinierstva
- Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva
- Ústav konštrukčného inžinierstva a mechaniky
- Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
- Ústav energetického a procesného inžinierstva


Kvalifikačné požiadavky: vedecko-pedagogický titul profesor

Požadované doklady:
- prihláška do výberového konania
- štruktúrovaný profesijný životopis
- zoznam piatich najvýznamnejších publikácií za posledných päť rokov
- tri najvýznamnejšie realizačné výstupy z výskumnej činnosti
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- overené doklady o vzdelaní je potrebné predložiť v prípade externého uchádzača mimo SjF TUKE


K prihláške priložte víziu rozvoja ústavu na roky 2020 až 2025 (max. 5 strán).


Platové podmienky: dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Vnútorným platovým poriadkom pre zamestnancov Technickej univerzity v Košiciach. Podľa uvedených predpisov a vzhľadom na požadované kritéria odbornej praxe sa stanovuje výška tarifného platu pre funkciu profesor v rozpätí od 1 473,50 € – do 1 706,00 € (brutto) v závislosti od dĺžky započítanej odbornej praxe.

Termín: do 06.11.2020


Adresa na doručenie prihlášok:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Referát personálnych činností
Výberové konanie - NEOTVÁRAŤ
Letná 1/9
042 00 Košice - Sever


Materiály obsahujúce osobné údaje dotknutých osôb, t.j. uchádzačov prihlásených do výberového konania, ktorí boli v rámci predmetného konania neúspešní, budú v súlade s § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vrátené na adresu odosielateľa uvedenú v žiadosti.

Výberové konania sú uverejnené na webovom sídle určenom ministerstvom a na internetových stránkach Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach www.sjf.tuke.sk, http://www.tuke.sk, na úradných výveskách Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.


Informácia o spracúvaní osobných údajov:
Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, t.j. uchádzačov o zamestnanie je vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (výberové konanie).
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.


Osobné údaje (listiny s osobnými údajmi) dotknutých osôb, t.j. uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli v rámci predmetného konania neúspešní, budú v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vrátené na adresu odosielateľa uvedenú v žiadosti.
TUKE uchováva iba žiadosť uchádzača, a to len po dobu 1 roka.


Ďalšie informácie a práva podľa Čl. 13 GDPR sú uvedené na webovom sídle TUKE alebo ich môžete získať prostredníctvom e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..


Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH
dekan

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

usmernenie

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

 

Október 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30Telefón: +421 55 602 2623

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 9/B
042 00 Košice

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.