že všetky podklady k predmetom (Konštruovanie, KsaSS, Základy konšt. automobilov, KaCAD a Programovacie techniky) k výučbe od 9.3.2020 do 20.3.2020 nájdete na katedrovej stránke KKaDI (štúdium - podklady k predmetom) : http://www.sjf.tuke.sk/kkadi/studium/2016-01-12-07-36-40