Vážení študenti,

v zmysle príkazu rektora a zasadnutia krízového štábu TUKE, dekan Strojníckej fakulty TUKE Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH prerušuje prezenčnú formu výučby od 9.3.2020 12.30h do 27.3.2020 (vrátane).

 

Pedagogický proces bude prebiehať formou samostatného štúdia, alebo inou vhodnou metódou podľa zváženia pedagóga. Študentom budú zaslané príslušné materiály na samoštúdium e-mailom na ich oficiálne študentské e-maily.

 

Dear students,

according to the Rector's order and the TUKE Crisis Staff meeting, the Dean of the Faculty of Mechanical Engineering TUKE Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH interrupts the full-time form of study from 9. March 2020 12.30 until 27. March 2020 (inclusive).

 

The pedagogical process will take the form of a self-study or another suitable method at the discretion of the teacher. Students will be sent appropriate self-study materials by e-mail to their official student e-mail accounts.