27. februára 2020, počas slávnostného zasadnutia Senátu, udelila univerzita Politechnika Białostocka najvyššiu akademickú hodnosť titulom Doctor Honoris Causa dekanovi Strojníckej fakulty TUKE, profesorovi Jozefovi Živčákovi a titul čestný profesor profesorovi Janovi Ryszard Dąbrowskému - dlhoročnému zamestnancovi tamojšej Strojníckej fakulty.

 

24 2020 02 27 DHC i Profesor Honorowy 95

 

„Profesor Jozef Živčák je náš jedenásty doktor honoris causa, ale prvý, ktorý pochádza zo zahraničia,“ zdôraznil rektora Technickej univerzity v Bialystoku prof. Lech Dzienis.

 

 

„Profesor Živčák sa zúčastnil na vzdelávacom procese našich študentov, podporil našich zamestnancov v profesionálnom rozvoji, zúčastnil sa na spoločnom výskume. Vyvinul pomerne mladú vedeckú disciplínu - biomedicínske inžinierstvo, ktoré je v súčasnosti jednou z desiatich hodnotených vedeckých disciplín na našej univerzite. Tento čestný doktorát je preto vyvrcholením obdobia spolupráce trvajúceho viac ako 20 rokov. Veľmi cenná spolupráca, pretože na medzinárodnej úrovni - čo je najvyššia úroveň internacionalizácie univerzity,“ dodal rektor.

 

Profesor Jozef Živčák z Technickej univerzity v Košiciach je priekopníkom vo vývoji a implementácii implantátov na mieru pomocou generatívnych techník. V spolupráci s Biomedicínskym inžinierskym ústavom (BMI) inicioval vytvorenie centra inkrementálnej techniky na Technickej univerzite v Košiciach. Je autorom mnohých riešení v oblasti navrhovania a výroby klinickej implementácie. Nepochybne prispel k rozvoju implementovanej technológie implantátov.

 

„Keby mi niekto pred 20 rokmi povedal, že budem riadiť tím technikov, ktorí budú úzko spolupracovať s lekármi, a to aj na operačnej sále – považoval by som to za sci-fi. Dnes je to očividná a povinná záležitosť. Symbióza činnosti biomedicínskych inžinierov a lekárov prináša skvelé výsledky a veľkú spokojnosť,“ uviedol profesor Jozef Živčák.

 

 

  podakovanie

 

kolegium

 

kolegium z kosic

 

dekan

 

blahozelanie2

 

blahozelanie3

 

blahozelanie4

 

blahozelanie5