Dňa 27. augusta 2019 sa na Katedre aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva Strojníckej fakulty TU v Košiciach, Letná 9/B, 4. poschodie, zasadačka
uskutoční dizertačná skúška v študijný odbor 5.1.7 aplikovaná mechanika

 

o 10:30 doktoranda Ing. Adama Kaľavského
Téma písomnej práce: „Analýza vplyvu kmitania na únavovú životnosť konštrukčných prvkov s využitím prostriedkov numerickej mechaniky
Školiteľ: doc. Ing. Róbert Huňady, PhD.

 

o 11:15 doktoranda Ing. Michala Kicka
Téma písomnej práce: „Analýza vplyvu anti-vibračných drážok pílových kotúčov z hľadiska rozloženia napätí využitím metódy Photostress
Školiteľ: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD.

 

Dizertačné skúšky sú verejné.