Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezvisko
 
1.  prof. Ing. Ján SLOTA, PhD. predseda
2.  prof. Ing. Jozef BOCKO, CSc. člen
3.  prof. Ing. Tomáš BRESTOVIČ, PhD. člen
4.  prof. Ing. Róbert GREGA, PhD. člen
5.  prof. Ing. Michal KELEMEN, PhD. člen
6.  prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD. člen
7.  prof. Ing. Hana PAČAIOVÁ, PhD. člen
8.  prof. Ing. Emil SPIŠÁK, CSc. člen
9.  prof. Ing. Jozef SVETLÍK, PhD. člen
10.  prof. Ing. Peter TREBUŇA, PhD. člen
11.  doc. RNDr. Pavol HVIZDOŠ, DrSc. člen

 

 

Zoznam školiteľov v študijnom programe

Č.Titul, meno, priezvisko
1.  Balog Martin, Ing. PhD.
2.  Brezinová Janette, prof. Ing. PhD.
3.  Bureš Radovan , Ing. CSc.
4.  Draganovská Dagmar, doc. Ing. PhD.
5.  Dulebová Ľudmila,doc. Ing. PhD.
6.  Evin Emil, prof. Ing. CSc.
7.  Fabian Michal, doc. Ing. PhD.
8.  Gajdoš Ivan, doc. Ing. PhD.
9.  Guzanová Anna, doc. Ing. PhD.
10.  Hvizdoš Pavol, RNDr. CSc.
11.  Ižol Peter, doc. Ing. PhD.
12.  Kaščák Ľuboš, doc. Ing. PhD.
13.  Krížik Peter, Ing. PhD.
14.  Majerníková Janka, doc. Ing. PhD.
16.  Saksl Karel, doc. Ing. DrSc.
17.  Slota Ján, prof. Ing. PhD.
18.  Spišák Emil, prof. Ing. CSc.
19.  Tomáš Miroslav, doc. Ing. PhD.
20.  Viňáš Ján , prof. Ing. PhD.