Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezvisko
 
1.  prof. Ing. Ján SLOTA, PhD. predseda
2.  prof. Ing. Jozef BOCKO, CSc. člen
3.  prof. Ing. Tomáš BRESTOVIČ, PhD. člen
4.  prof. Ing. Róbert GREGA, PhD. člen
5.  prof. Ing. Michal KELEMEN, PhD. člen
6.  prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD. člen
7.  prof. Ing. Hana PAČAIOVÁ, PhD. člen
8.  prof. Ing. Emil SPIŠÁK, CSc. člen
9.  prof. Ing. Jozef SVETLÍK, PhD. člen
10.  prof. Ing. Peter TREBUŇA, PhD. člen
11.  doc. RNDr. Pavol HVIZDOŠ, DrSc. člen

 

 

Zoznam školiteľov v študijnom programe

Č.Titul, meno, priezvisko
1.  Kádárová Jaroslava, prof. Ing. PhD.
2.  Trebuňa Peter, prof. Ing. PhD.
3.  Bača Martin, prof. RNDr. CSc.
4.  Pekarčíková Miriam, doc. Ing. PhD.
5.  Puškár Michal, doc. Ing. PhD.
6.  Rudy Vladimír, doc. Ing. PhD.
7.  Šebo Juraj, doc. Ing. PhD.
8.  Feňovčíková Andrea, doc. RNDr. PhD.
9.  Markovič Jaromír , doc. Ing. PhD.
10.  Janeková Jaroslava, doc. Ing. PhD.