Zápis predmetov na akademický rok 2021/2022 je predĺžený do 31.8.2021.

Zápis prebieha elektronicky v systéme MAIS.