Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezvisko
 
1.  prof. Ing. Ján SLOTA, PhD. predseda
2. prof. Ing. Jozef BOCKO, CSc. člen
3. prof. Ing. Tomáš BRESTOVIČ, PhD. člen
4.  prof. Ing. Róbert GREGA, PhD. člen
5. prof. Ing. Michal KELEMEN, PhD. člen
6. prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD. člen
7.  prof. Ing. Hana PAČAIOVÁ, PhD. člen
8. prof. Ing. Emil SPIŠÁK, CSc. člen
9. prof. Ing. Jozef SVETLÍK, PhD. člen
10. prof. Ing. Peter TREBUŇA, PhD. člen
11. doc. RNDr. Pavol HVIZDOŠ, DrSc. člen

 

Zoznam školiteľov v študijnom programe

Č.Titul, meno, priezvisko
1.  Lumnitzer Ervin , prof. Ing. PhD.
2.  Maláková Silvia, doc. Ing.PhD.
3. Puškár Michal, doc. Ing. PhD.
4. Andrejiová Miriam, doc. RNDr. PhD.
5. Badida Miroslav , Dr.h.c. mult. prof. Ing. PhD.
6. Králiková Ružena, doc. Ing. PhD.
7. Sobotová Lýdia , doc. Ing. PhD.