Podmienkou pre obsadenie funkcie profesora je

 

Splnenie aspoň ďalších štyroch z nasledujúcich podmienok: