• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technických študijných odborov
  • znalosť práce s výpočtovou technikou
  • publikačná činnosť v citačných databázach a karentovaných časopisoch
  • pokročilá znalosť minimálne jedného svetového jazyka